Elektrifikácia

Obcou vedie elektrické vedenie v celkovej dĺžke cc 5 km a vzdušné vedenie v dĺžke 5,3 km. V obci sú osadené štyri transformátory. Riešenie vzniknutých mimoriadnych udalostí zabezpečuje Krajský energetický dispečing Žilina.

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com