Počet návštev: 9

Návrh dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Dunajov

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com