Plynofikácia

Obec je plynofikovaná na 95 %. Technický stav siete je vyhovujúci.
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com