sobd2021 logo2

Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v tomto termíne! Sčítanie je povinné. Zúčastniť sa ho tak musí každý obyvateľ Slovenska.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút.

 

Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca.

 

Obyvateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony má byť sčítaný svojim zákonným zástupcom. Obyvateľovi, ktorý sa nemôže alebo nevie sčítať sám (senior, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnymi zručnosťami) môže so sčítaním pomôcť blízka osoba len, ak ju o to obyvateľ požiada.

Formulár štandardne obsahuje 14 otázok, pri deťoch či dôchodcoch sa ich počet môže líšiť.

Službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronického formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb, zabezpečia obce v rámci dosčítavania, t.j. od 1. apríla do 31. októbra 2021. Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

V prípade ľudí bez domova, ktorí sa sami alebo s pomocou blízkych osôb nesčítajú v období od 15. februára do 31. marca kontaktná osoba zabezpečí v čase dosčítavania sčítanie týchto osôb prostredníctvom stacionárneho asistenta obce.

Ďalej oznamujeme občanom, že sa vyskytlo už viacero prípadov, kedy sa cudzí ľudia predstavujú ako sčítací asistenti. Preto upozorňujeme občanov, že sčítavanie obyvateľov budú vykonávať iba pracovníčky obecného úradu.

 

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

 

pdfSODB 2021 - propagačná kampaň (315.81 KB)


pdfSčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (193.56 KB)