NÁVRH

 

VŠEOBECNÉHO  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA OBCE DUNAJOV

č. 01/2021

O HAZARDNÝCH HRÁCH