ruska

V minulom týždni boli v našej obci Dunajov rozdistribuované respirátory FFP2 a ochranné rúška pre seniorov s trvalým pobytom v obci Dunajov, ktorí tento rok dovŕšia vek 60 rokov a viac.

- respirátory a ochranné rúška boli rozdistribuované ZADARMO zamestnancami obce do schránok obyvateľov
- jeden senior dostal 2 ks respirátorov FFP2 a 2 ks ochranných rúšok
- žiadame seniorov, aby respirátory využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (v prostriedkoch verejnej dopravy, obchody, lekárne, pošta...)