koše

Ďakujeme Vám občania, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia.

 certifikat 00314013