oznam

LPS Dunajov oznamuje členom spoločenstva urbárskych a súkromných lesov, že pred OcÚ Dunajov na úradnej tabuli sú zverejnené stanovy LPS. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok je potrebné sa obrátiť na zodpovednú osobu - p. Pavla Macuru - tel.č. 0911 726 400. 

 Viac informácií v prílohe:

Zmluva_o_spoločenstve.pdf