buldoček

Obec Dunajov upozorňuje všetkých majiteľov psov v bytových domoch, aby si uvedomili, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho !

 

Pre opakované sťažnosti obyvateľov žiadame nájomníkov bytov, aby udržiavali poriadok v spoločných nebytových priestoroch a zároveň aj v okolí bytových domov, a po svojich domácich miláčikoch upratovali! Znečistené okolie bytových domov a samotných spoločných nebytových priestorov je nie len neestetické, ale i nehygienické.

Odstraňovať po svojom psovi exkrementy je zákonnou povinnosťou majiteľa psa. Majiteľ by pri prechádzke so psom mal mať pri sebe vrecká, pomocou ktorých môže exkrementy pozbierať a umiestniť do smetných nádob.

V neposlednom rade žiadame majiteľov psov, aby dbali najmä nato, až zvieratá neničia verejný majetok pri vykonávaní malej potreby ! Zničený verejný majetok je negatívnou vizitkou pre všetky bytové domy a pre všetkých nájomníkov.