pdf ikona

 Milan Prengel, SNP 132/64, 022 01 Čadca (ďalej len "stavebík") dňa 22.11.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom na pozemku register "C" č. 945, 946  v k.ú. Dunajov. uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

 

Viac informácií v prílohe.

Milan Prengler 35/2021.PDF