INFO

Predseda LPS Dunajov - Pavol Macura, žiada všetkých pozostalých, ktorí ešte nemajú vysporiadané súkromné lesy, aby si ich vysporiadali, nakoľko 50,7% (33,15 ha) je nevysporiadaných ! 

 Viac informácií na tel. čísle - 0911 726 400

Neznámi_vlastníci_-_súkromné_lesy.pdf