gettyimages 1264113455 170667a

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, preto Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

 V poslednom období páchateľ/ páchatelia / pri telefonáte so seniorom spravidla s utajených telefónnych čísel, sa informuje u poškodenej u ktorej najskôr zisťuje či v prípade ak jej prinesie poštár preplatok bude mu mať vydať z 500 eurovej bankovky, načo keď odpovie kladne, páchateľ hovor ukonči a v nasledujúcom telefonickom hovore vydávajúc sa za príslušníka polície uvedie poškodenej, že je v ohrození, chcú ju okradnúť, všetky peniaze a zlato, ktoré má
doma nech dá do tašky, vyjde na balkón, túto tašku zhodí z balkóna na zem, kde polícia jej peniaze a zlato uschová, následne vráti, potom nech sa ide schovať dnu do bytu pokiaľ neskončí policajná akcia.

Týmto Vás žiadame, aby ste  preventívne vhodným spôsobom informovali občanom svojej obce / mesta , farnosti , ak je to možné o uvedených konaniach neznámych páchateľov najmä seniorov za účelom zamedzenia uvedeného protiprávneho konania páchateľov , ktorý uvedeným bezcitným spôsobom častokrát pripravia poškodených seniorov o celoživotné finančné úspory.

Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali o okien balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť  ihneď treba oznámiť na polícií Slovenskej republiky na telefonickú linku 158.

Za spoluprácu vopred ďakuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci.