doplnovacie volby primatora secovce 008818775 scaled e1634988817816 1170x780

 Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb (PDF, 207,6 kB).

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

  • Obecné zastupiteľstvo v Dunajove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 17/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dunajove bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Obec Dunajov v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb. Počet obyvateľov obce Dunajov je 1122.

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do OZ v obci Dunajov je 100.
  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Dunajov je 100.

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022.

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starostka obce Dunajov v súlade s § 169 ods. 6 volebného zákona za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenovala Danu Šimaliakovú. 

 

Kontaktné údaje na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Dana Šimaliaková, Obecný úrad Dunajov, Dunajov 222, 023 02 -  Kontakty : tel.: +421 911 932 046, e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do VÚC 29.10.2022, pre obec Dunajov:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Zasadačka na 1. poschodí v budove OcÚ Dunajov, Dunajov 222 

 

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22