obecne zastupitelstvo

Obecný úrad v Dunajove Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove , ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov.

 zastupitelstvo