zastupiteľstvoObecný úrad v Dunajove Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove , ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2022 o 13.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov.