sse

V obci Dunajov sa bude od utorka 17.01. do piatka 20.01. 2023. odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s.
 
Prosíme o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav elektromera možno nahlásiť dodatočne.
Stredoslovenská distribučná a.s.