dan

Obec Dunajov upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2022 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti.

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť

Kedy vzniká daňová povinnosť?

  1. Kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, chaty, garáže, ...) počas roka 2022.
  2. Skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž, ....a v roku 2022 ste túto nehnuteľnosti skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
  3. Ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu, od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Kde sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva v obci na obecnom úrade, kde nehnuteľnosť vlastníte, resp. ju máte v nájme alebo užívaní. To znamená, že ak ste nadobudli, resp. skolaudovali počas roka 2022 nejakú nehnuteľnosť v k.ú. Dunajov, daňové priznanie podávate na Obecnom úrade v Dunajove.

Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2023.

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu.

 tlačivo_na_daňové_priznanie.pdf