sevaklogoV obci Dunajov sa bude od pondelka 23.01.2023 do piatka 27.01. 2023. odpisovať spotreba vody v domácnostiach povereným pracovníkom SEVAK a.s.

Prosíme o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav vodomera možno nahlásiť dodatočne