dane

Obec Dunajov oznamuje občanom, ktorí chcú mať uplatnenú 50% úľavu od platenia dane a poplatkov TKO, aby doložili potvrdenia /potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie od zamestnávateľa.../, pracovné zmluvy, dlhodobý pobyt v cudzine do 31.03.2022 na obecný úrad Dunajov.

Bez doloženia dokladov nemôžu mať 50 % oslobodenie od poplatkov TKO !!