sportTelovýchovná jednota Štart Dunajov pozýva svojich členov, ale tiež záujemcov o členstvo, na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 04.03.2023 o 15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. Účelom schôdze je diskusia o budúcnosti organizácie, rozvoji športu a voľba výboru.