sseStredoslovenská distribučná a.s. oznamuje - že v termíne od: 05.04.2023 07:15 do: 05.04.2023 19:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  prevádzkovateľa distribučnej sústavy.