školkaRiaditeľstvo ZŠ a MŠ v Dunajove v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 3.4.2023  od 12,30 hod do 15,30 hod. v budove základnej školy za prítomnosti detí.