deň vody

Voda je náš najväčší poklad, naše spoločné dedičstvo.
Svetový deň vody preto upozorňuje aj na problém odpadových vôd.

Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp a septikov do potokov, má negatívny vplyv na kvalitu vody a životného prostredia. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili dôležitosť správneho nakladania s odpadovými vodami a aby sme sa snažili minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.
Pokiaľ sa nebudeme správať zodpovedne, problémy pocítia už naše deti, o ktorých súčasné zdravie a šťastie sa zaujímame. Prosím správame sa zodpovedne a pred budúcnosťou si nezakrývajme oči.
Začnime konať už teraz.