velkonocne priania

„Prajem Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.“

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov želá starosta, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu.