školka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dunajov 235, 023 02  v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode so zriaďovateľom školy (Obec Dunajov) oznamuje, že;

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

SA USKUTOČNÍ  OD 2.MÁJA DO 19.MÁJA 2023.