hasičiDnes 4.mája si  hasiči uctievajú svojho patróna Sv. Floriána. Je patrónom hasičov pre jeho charakter a odvahu. Jeho nasadenie a obeta vlastného života je to, čo robí svätého Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. Floriánovo „hasičstvo“ však možno chápať aj v pôvodnom slova zmysle ako hasenie požiaru ľudskej zloby a nenávisti.

Vážené hasičky a hasiči,
chcem sa Vám za nás všetkých  úprimne poďakovať. Prajem vám aby vás Váš nebeský patrón sv. Florián ochraňoval a aby ste sa vždy vrátili domov živí a zdraví!. Ďakujem za Vašu námahu, za Váš čas, ktorý ste obetovali a obetujete v prospech Obce Dunajov, ale aj pri iných Vašich činnostiach. Som na Vás hrdý a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Starosta obce Dunajov