IMG 20230524 082807Oznamujeme občanom, že dňa 24.5.2023, /v stredu/ do 29.05.2023 /pondelok/, budú v obci pred kultúrnym domom dočasne pristavené veľkokapacitné kontajnery.

 IMG 20230524 082837

Do veľkokapacitného zeleného kontajnera patrí elektro odpad, elektrospotrebiče, batérie.

Do veľkokapacitného kontajnera hnedého vzadu patrí nábytok skrine stoličky. Nábytok je potrebné z kapacitných dôvodov rozbiť na menšie časti. Prosíme občanov, aby rozumne ukladali svoj odpad, nech sa do kontajnera zmestí čo najviac.

Upozorňujem, že kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.  

Do kontajnera je ZAKÁZANÉ ukladať akýkoľvek odpad, ktorý patrí  do separovanej zložky (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, zelený BIO odpad....).
Do kontajnera je ZAKÁZANÉ dávať zeminu, kamenivo, stavebný odpad, nebezpečný odpad, farby riedidlá.

Prosíme občanov, aby si všímali, či nám nechodia z druhých obcí vynášať odpad do kontajnerov, ak by ste niečo také zaznamenali prosím hneď kontaktuje starostu obce alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

Zber do veľkokapacitných kontajnerov budeme robiť pravidelne – využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!