Aktuality

dane

Obec Dunajov oznamuje občanom, ktorí chcú mať uplatnenú 50% úľavu od platenia dane a poplatkov TKO, aby doložili potvrdenia /potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie od zamestnávateľa.../, pracovné zmluvy, dlhodobý pobyt v cudzine do 31.03.2022 na obecný úrad Dunajov.

Bez doloženia dokladov nemôžu mať 50 % oslobodenie od poplatkov TKO !!

moja obec

sevaklogo

V obci Dunajov sa bude od pondelka 23.01.2023 do piatka 27.01. 2023. odpisovať spotreba vody v domácnostiach povereným pracovníkom SEVAK a.s.

Prosíme o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav vodomera možno nahlásiť dodatočne

dan

Obec Dunajov upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2022 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti.

sse

V obci Dunajov sa bude od utorka 17.01. do piatka 20.01. 2023. odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s.
 
Prosíme o sprístupnenie odberných miest. Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav elektromera možno nahlásiť dodatočne.
Stredoslovenská distribučná a.s.
1671648703472

Krásne Vianoce chcem vám priať,

aby mal človek človeka rád,

aby jeden druhému viac šťastia prial,

aby ten ďalší rok za to stál.

zastupiteľstvo

Obecný úrad v Dunajove Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove , ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2022 o 13.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov.

sevak

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vzhľadom k prebiehajúcim mrazom  opätovne upozorňuje  svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.