Aktuality

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  

Predseda LPS Dunajov - Pavol Macura, žiada všetkých pozostalých, ktorí ešte nemajú vysporiadané súkromné lesy, aby si ich vysporiadali, nakoľko 50,7% (33,15 ha) je nevysporiadaných ! 

Obec Dunajov upozorňuje všetkých majiteľov psov v bytových domoch, aby si uvedomili, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho !