Aktuality

doplnovacie volby primatora secovce 008818775 scaled e1634988817816 1170x780

gettyimages 1264113455 170667a

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, preto Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

ikona erb

ikona erb

ikona erb

pdf ikona

Stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 15.06.2021 a dňa 23.11.2021 a 26.04.2022 doplnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 Krásno-Dunajov". Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydala obec Dunajov stanoviskom pod č. 67/21 zo dňa 16.03.2021 a obec Kysucký Lieskovec stanoviskom č. OKL760/2021 zo dňa 21.09.2021.