Aktuality

Oznamujeme občanom, že termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 je do 31. januára 2022. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku 2021 predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  

Predseda LPS Dunajov - Pavol Macura, žiada všetkých pozostalých, ktorí ešte nemajú vysporiadané súkromné lesy, aby si ich vysporiadali, nakoľko 50,7% (33,15 ha) je nevysporiadaných !