Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1156
Počet narodených 2019: 12
Počet zomrelých 2019: 9
Počet prisťahovaných 2019: 21
Počet odsťahovaných 2019: 29