Obec Dunajov sa nachádza na hlavnom železničnom eletrifikovanom dvojkoľajovom ťahu Žilina - Bohumín v dĺžke 4.5 km. Železničná trať bola zmodernizovaná v rámci projektu: Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou, ktorý bol realizovaný v spolupráci s EÚ. Vybudovali sa: protihlukové zábrany, nové nástupišťa, železničná zástavka, nadchod pre verejnosť, oznamovacia a zabezpečovacia technika...