V rokoch 1914 - 1918 muselo veľa mužov narukovať do rakúsko-uhorskej armády. Známe je rozprávanie o bojoch na Piave. Po vzniku Československej republiky obec patrila do Trenčianskej župy, Budatínskemu panstvu, okresu Kysucké Nové Mesto.

V SNP, najmä v bojoch pri Strečne bojovali viacerí občania z Dunajova, ktorí za slobodu položili svoje životy - p. Benko, p. Vajdík. K udalostiam II. svetovej vojny sa pamätník, ktorý sa nachádza na Skáčkove. Bol postavený na počesť 9 zavraždených rukojemníkov, ktorých postrieľali nemeckí fašisti. Na miestnom cintoríne sa nachádza hrob zosnulých.