Charakter osídľovania obce a jej okolia podmieňovala najmä valašská kolonizácia. Územie obce neumožňovalo kompaktné osídlenie, a tak vznikali osady, ktoré dostávali názvy podľa priezvísk svojich obyvateľov /napr. u Mekinov, u Palúchov, u Červených ..../ alebo podľa iných typických znakov osady /napr. Rieka, Potok, Briežok ..../.

V súčasnosti tvoria územie obce tieto osady : Potok, u Červených, Briežok, Centrum, okolo Kysuce, Košariská, Rieka, u Palúchov, u Mekinov, u Matúškov.