ikona erb

 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ obce Dunajov.

Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Dunajove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do OZ stal Jozef Švaňa.

Mandát poslanca OZ obce Dunajov uvoľnila zvolená poslankyňa Mária Damašková, ktorá sa na zasadnutí OZ v Dunajove dňa 23.06.2021, vzdala mandátu poslanca OZ ku dňu 24.06.2021 ústnou formou, čo je zaznamenané aj v zápisnici zo zasadnutia OZ v Dunajove dňa 23.06.2021  - vzdanie doložila aj písomne. V zmysle § 25 ods. 2 písm. č) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca OZ dňa 25.06.2021.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca OZ obce Dunajov.

Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Dunajove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do OZ stal Mgr. Lenka Vrábľová.

Mandát poslanca OZ obce Dunajov uvoľnil zvolený poslanec Ing. Martin Švaňa, ktorý sa na zasadnutí OZ v Dunajove dňa 23.06.2021, vzdal mandátu poslanca OZ ku dňu 24.06.2021 ústnou formou, čo je zaznamenané aj v zápisnici zo zasadnutia OZ v Dunajove dňa 23.06.2021. V zmysle § 25 ods. 2 písm. č) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca OZ dňa 25.06.2021.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, nastúpenie náhradníka na uvoľnený  post poslanca OZ obce Dunajov.

Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Dunajove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do OZ stal Miroslav Králik.

Mandát poslanca OZ obce Dunajov uvoľnil zvolený poslanec Ing. Peter Kubánek, ktorý sa na zasadnutí OZ v Dunajove dňa 23.06.2021, vzdal mandátu poslanca OZ ku dňu 24.06.2021 ústnou formou, čo je zaznamenané aj v zápisnici zo zasadnutia OZ v Dunajove dňa 23.06.2021. V zmysle § 25 ods. 2 písm. č) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca OZ dňa 25.06.2021.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.