VZNNávrh VZN č.01/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachNávrh VZN č.01/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachv obci Dunajov