VZNNávrh VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školskýchNávrh VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školskýchzariadeniach zriadených obcou Dunajov