projektyZdruženie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín,Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 23.2.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:"Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)"