zastupiteľstvoObecný úrad v Dunajove Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove , ktoré sa uskutoční dňa 12.04.2022 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov.