verejna vyhlaskaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Adam Koprna, Naposledy sídlo/pobyt: 023 02 Dunajov, Písomnosť č. 100954631/2023 a 100954689 zo dňa 04.04.2023 je uložená na Daňovom úrade Žilina na pobočke Čadca, Matičné námestie 1284, 022 01 Čadca.