Územie obce patrí do mierne teplého a stredne vlhkého pásma.

Pre túto oblasť je charakteristický úhrn zrážok, čo predstavuje priemerne 600 mm. Výrazný podiel majú prívalové dažde, väčšinou búrkového charakteru. Priemerný počet zrážkových dní je 130 až 140 dní. Maximum zrážok pripadá na mesiac júl, minimum na január, respektíve na február.

Snehová pokrývka býva do 80 cm a trvá približne 80 - 100 dní. Za najchladnejší mesiac sa považuje január a za najteplejší júl. Letné dni sa spravidla začínajú v mesiaci máj a mrazivé dni začínajú približne od októbra.