Aktuality

deň učitelov

senior

Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 

deň vody

Voda je náš najväčší poklad, naše spoločné dedičstvo.
Svetový deň vody preto upozorňuje aj na problém odpadových vôd.

Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp a septikov do potokov, má negatívny vplyv na kvalitu vody a životného prostredia. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili dôležitosť správneho nakladania s odpadovými vodami a aby sme sa snažili minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.
Pokiaľ sa nebudeme správať zodpovedne, problémy pocítia už naše deti, o ktorých súčasné zdravie a šťastie sa zaujímame. Prosím správame sa zodpovedne a pred budúcnosťou si nezakrývajme oči.
Začnime konať už teraz.

poziare

Vzhľadom   k nástupu teplých  jarných dní  a predpokladanému nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci  Vás  upozorňuje   na dôsledné zabezpečenie  ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev  a prírodného prostredia) pred požiarmi.

velkonocne vajicka

Srdečne vás pozývame na Veľkonočné tvorivé dielne.

Príďte si vymaľovať medovníkové vajíčko v sobotu 25. 3. 2023 o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Dunajove. So zdobením vám pomôže Darina Filipková.
Záujemcovia, prosíme, hláste sa cez obecnú FB stránku alebo telefonicky na 0949 194 149, aby sme vedeli zabezpečiť materiál na tvorenie.
školka

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ v Dunajove v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 3.4.2023  od 12,30 hod do 15,30 hod. v budove základnej školy za prítomnosti detí.

sse

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje - že v termíne od: 05.04.2023 07:15 do: 05.04.2023 19:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

sse

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje - že v termíne od: 03.04.2023 07:15 do: 03.04.2023 19:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  prevádzkovateľa distribučnej sústavy.