Obec Dunajov sa počtom obyvateľov radí do kategórie stredných obcí Slovenska / kategória 500 - 2000 obyvateľov/. V súčasnosti vo vývoji obyvateľstva bol zaznamenaný nárast obyvateľstva, ktorý bol spôsobený predovšetkým výstavbou nových obecných nájomných bytov. Čo sa týka počtu narodených detí, v poslednom období má vyššie hodnoty . Nárast bol zaznamenaný najmä u mladých rodín. Počet zomrelých občanov má kolísavý priebeh. Je možné hodnotiť aj ukazovatele migrácie, ktorými sú počet prisťahovaných a odsťahovaných. V oboch ukazovateľoch je pozitívny vývoj, čo súvisí s dobrou bytovou politikou obce.