Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školskýchNávrh VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školskýchzariadeniach zriadených obcou Dunajov

Návrh VZN č.01/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachNávrh VZN č.01/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachv obci Dunajov

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie podania

 

Viac v prílohe: