Vladislav Brisuda nominovaný: SNS
Mgr. Jarmila Brodňanová nominovaný: NEKA
Mária Damašková nominovaný: NEKA
Mgr. Milan Chlasták nominovaný: NEKA
Ing. Peter Kubánek nominovaný: NEKA
Ing. Ľudmila Macurová, PhD. nominovaný: SNS
Ing. Martin Švaňa nominovaný: NEKA