V oblasti bytovej výstavby najvýznamnejší nárast počtu nových rodinných domov zaznamenali roky 70 - 90 roky 20. storočia. Toto obdobie bolo pre obec významné nielen z hľadiska výstavby nových rodinných domov, ale aj ostatných technických a sociálnych infraštruktúrnych zariadení občianskej vybavenosti. Posledné roky poukazujú na zvýšený záujem obyvateľov o výstavbu nových rodinných domov. Problém, s ktorým sa často občania stretávajú, je nedostatok stavebných pozemkov.

Z hľadiska riešenia bytovej otázky obce sú významné roky 2003 - 2009. V priebehu týchto rokov sa postavilo 155 bytových jednotiek. /obecné nájomné byty/

Bytový a domový fond obce v súčasnosti tvorí:
337 rodinných domov
161 bytových jednotiek - 155 vo vlastníctve obce a 6 v osobnom vlastníctve

Radová výstavba rodinných domov:
1. časť - čísla domov od 288 do 298
2. časť - čísla domov od 300 do 308
3. časť - čísla domov od 309 do 314

Výstavba obecných nájomných bytov:
v roku 2003 - 11 b.j.
v roku 2006 - 22 b.j.
v roku 2007 - 10 b.j. /nadstavba ZŠ/
v roku 2008 - 70 b.j. /5 x 14 b.j./
v roku 2009 - 42 b.j. /3 x 14 b.j./