Dominantným tokom v oblasti je rieka Kysuca, ktorá pramení v katastrálnom území obce Makov. Patrí medzi najvýznamnejšie prítoky rieky Váh. Dĺžka rieky je celkovo 66 km. Povodie Kysuce je prevažne lesnaté s prítokmi z horských oblastí. Územie obce patrí do povodia Váhu. Vodný tok je štrkonosný, prevláda tu hrubozrnný materiál. Je typický značnou rozkolísanosťou prietokov. Maximálne prietoky sa najčastejšie vyskytujú na jar /súvisia s topením snehu/ a v lete /súvisia s výdatnými, najmä búrkovými zrážkami/.