Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdf ikona

Stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 15.06.2021 a dňa 23.11.2021 a 26.04.2022 doplnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 Krásno-Dunajov".

Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydala obec Dunajov stanoviskom pod č. 67/21 zo dňa 16.03.2021 a obec Kysucký Lieskovec stanoviskom č. OKL760/2021 zo dňa 21.09.2021.

 Stavebné povolenie - "Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 Krásno - Dunajov".PDF6.84 MB

zskmojekysuce