Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

daň

Obecný úrad Dunajov vyzýva občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad, cintorínsky poplatok, aby tieto poplatky uhradili čo najskôr. Poplatky je možné uhradiť v hotovosti do pokladne OcÚ alebo na účet obce OcÚ, ktorý je uvedený na rozhodnutí. 

zskmojekysuce