Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

ikona erb

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 902
Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky: 561
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce: 548
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 535

Volebná účasť: 62,20%

 

Výsledky pre voľbu starostu obce:

1. Jaroslav Brodek – 224 platných hlasov

2. Vladislav Brisuda - 202 platných hlasov

3. Miroslava Švaňová, Ing., – 89 platných hlasov

4. Miroslav Fojtík - 24 platných hlasov

5. Martin Urban – 9 platných hlasov

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Mária Damašková – 246 platných hlasov

2. Peter Kubánek, Ing. - 230 platných hlasov

3. Jaroslav Brodek. – 228 platných hlasov

4. Vladislav Brisuda – 192 platných hlasov

5. Martin Švaňa, Ing. - 192 platných hlasov

6. Lenka Vrábľová, Mgr. - 183 platných hlasov

7. Jaroslava Štrbová, Mgr. - 172 platných hlasov

 

Nezvolení kandidáti za poslancov - Náhradníci:

1. Peter Červený - 168 platných hlasov

2. Ľudmila Macurová, Ing.,PhD. - 166 platných hlasov

3. Miroslav Králik - 157 platných hlasov

4. Erika Chovancová - 145 platných hlasov

5. Tomáš Ondrúšek – 111 platných hlasov

6. Slávka Mečárová – 109 platných hlasov

7. Rastislav Filipek, Mgr. – 107 platných hlasov

8. Jozef Švaňa – 106 platných hlasov

9. Jarmila Brisudová - 103 platných hlasov

10. Miroslav Fojtík - 100 platných hlasov

11. Darina Filipková, Ing., - 90 platných hlasov

12. Jozef Stopka - 87 platných hlasov

13. Miroslav Škuta, Mgr., - 76 platných hlasov

14. Tibor Jedinák. - 73 platných hlasov

15. Dušan Švaňa - 72 platných hlasov

16. František Švaňa - 46 platných hlasov

17. Milan Šlapka - 45 platných hlasov

18. Vladimír Greguš, Ing. - 32 platných hlasov

19. Vladimír Mackovčák - 29 platných hlasov

20. Juraj Murčík - 12 platných hlasov

 

 Výsledky_volieb_do_orgánov_samosprávy_obci_2022.pdf

zskmojekysuce