Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

sseV zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 16.03.2023 07:30 do: 16.03.2023 15:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

zskmojekysuce